Motorvern er en type automatisk bryter som benyttes i forbindelse med elektriske motorer for å hindre at viklingene inni motoren blir ødelagt dersom strømmen . Nettdok – Symboler Duplikater (Endret 2008).

I elektrotekniske skjemaer tegnes motorvern slik det vist på figur 4. Jeg finner ikke motorvern til kontaktor og jeg er på automasjon blad. Jeg vil finner motorvern ikke motorvernbryter. Symbol I elektrotekniske skjemaer tegnes motorvern slik det vist på figur Figur 4. Det jeg lurer på er om det finnes noen standarer for symboler da det gjelder.

September, 3 Lære teori, symbol og nummerering av disse komponentene; Kontaktor, hoved- hjelpekontakt, bryter, to og trefase automatsikring, motorvern,. Brukskategorier og koordinasjonsbetingelser side 25. Angir med et symbol hvilken driftsstatus varmepumpen har. MOTORVERNFEIL Alarm som viser at motorvernet er utløst. Tre overstrømnivåer; Ubalanse; Termisk overlastvern; Fire jordfeilnivåer; Retningsbestemt jordfeil; Motorvern; Over-og underspenning; Integrert lysbuevern . Tradisjonelt har slike vern vert benyttet i mange år som overbelastningssikringer i elektriske anlegg omkring motorer.

En motorvernbryter kan erstatte kortslutningsvernet og motorvernreleet. VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. Det kan vel ikke være noen motorvern lampe som lyser.